Na sezon wakacyjny 2022
przygotowaliśmy dla Państwa Pakiety Pobytowe , pełne atrakcji i pyszności!!!!

Wakacyjny Pakiet Pobytowy/ obowiązuje od 1.06.2022 do 31.09.2022/ zawiera:

– noclegi w sypialni z indywidualną łazienką
– domowe wyżywienie/śniadania-stół wiejski oraz popołudniowa zupa z wkładką , świeżo pieczonym chlebem…pysznie i do syta…/
– oplata miejscowa
– bezpieczne miejsce postojowe
– rowery turystyczne/ do dyspozycji
– meble ogrodowe-wypoczynkowe
– bilard, tenis stołowy
– ręczniki
– SPŁYW KAJAKOWY
– na życzenie Gości zajęcia z rękodzieła /wiklina papierowa/
– bogata biblioteka

CENNIK 2022

Pakiet 7- dniowy 1.050 pln/osoba
Pakiet 10-dniowy 1.500 pln/osoba
Pakiet 14-dniowy 2.100 pln/osoba
Dzieci do lat 10 otrzymują 30% zniżki

Serdecznie zapraszamy!!!!

Warunkiem skutecznej rezerwacji jest uiszczenie 25% bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej.

Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji zasad Regulaminu Pobytu.

W celu zapewnienia Państwu miłego pobytu oraz uniknięcia możliwych nieporozumień, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przez Państwa rezerwacji jest równoznaczne także z tym, że zapoznali się Państwo z niniejszym Regulaminem, zgadzają się Państwo z nim oraz zobowiązują się do pełnego przestrzegania jego postanowień. Nieprzestrzeganie poniższego Regulaminu może spowodować anulowanie Państwa rezerwacji oraz konieczność wcześniejszego opuszczenia kwatery, bez względu na wcześniejsze uregulowanie płatności.

REGULAMIN POBYTU

1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości ok.20% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie dokonujemy zwrotów opłaty rezerwacyjnej.

3. W przypadku braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie do 3 dni roboczych, (chyba, że strony ustalą inaczej) rezerwacja wstępna zostaje automatycznie anulowana.

4. Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu podczas przekazywania kluczy i meldunku i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

5. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.

6. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach, jeżeli sytuacja na to pozwala jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu lub wyjazdu Państwa z obiektu.

7. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 7 rano.

8. Zachowanie Gości korzystających z noclegu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę.

9. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 10.00 do 20.00 za wcześniejszą zgodą gospodarzy.

10. Nie można odstępować pokoju/apartamentu jak również przyjmować na nocleg innych osób bez porozumienia z gospodarzem.

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

12. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód wyrządzonych przez Gościa oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Gość.

13. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione bez opieki.

14. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy rozlewisku, ognisku, na placu zabaw i w obecności zwierząt.

15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo ppoż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.

16. Wychodząc z pokoju prosimy nie zostawiać otwartych okien.

17. We wszystkich obiektach OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających Gości odsyłamy na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 2 m-cy.

19. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.

20. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

21. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu pobytu przez Gości.

Znane są mi zasady niniejszego regulaminu który niniejszym AKCEPTUJĘ